İslam Sanatları Tarihi Ara Sınav Soruları

15.02.2018
530
A+
A-
logo
İslam Sanatları Tarihi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Şiir
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlar grubuna girer?
Doğru Cevap: "D" Müzik
Soru Açıklaması
3.
Erken İslâm Mimarisi’nde ilk türbe yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kubbetü’s-suleybiyye
Soru Açıklaması
4.
Erken İslâm Mimarisi’nde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mescid-i Nebî
Soru Açıklaması
5.
İslâm mimarisinin Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkileyen en önemli mimari eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kurtuba Camii
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Kubbetü’ssahre’nin yapımında temel olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Miraç
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi XIX.yy.dan sonra Hassa Mimarlar Ocağına isim olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Mimarbaşılık ve Şehreminlik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi “çini” teriminin karşılığıdır?
Doğru Cevap: "E" Kâşi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinde yapılan krokilere verilen addır?
Doğru Cevap: "B" Kârnâme
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinin klasik dönemi özelliklerinin belirleyicisidir?
Doğru Cevap: "C" Sadelik
Soru Açıklaması
logo
İslam Sanatları Tarihi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Hz. Osman zamanında çoğaltılan mushafların hattı, aşağıdaki hat gruplarından hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mekki, medeni
Soru Açıklaması
12.
İslam’ın doğuşunda kullanılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yuvarlak(meşk)-Geometrik, köşeli (cezm)
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde güzel yazı yazma sanatı anlamındadır?
Doğru Cevap: "D" Hüsn-i Hat
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Nakkaşhane sorumlusuna verilen addır?
Doğru Cevap: "B" Sernakkaş
Soru Açıklaması
15.
Ehl-i Hiref’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Saray Sanatkârları Topluluğu
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Nakkaşhane’de yapılmaz?
Doğru Cevap: "E" Kumaş boyamak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Timurlu döneminde minyatür sanatını ve sanatkârlarını desteklememiştir?
Doğru Cevap: "A" Ahmed Musa
Soru Açıklaması
18.
İslâm dünyasında sistemli el yazması üretiminin hangi dönemde başladığı bilinir?
Doğru Cevap: "E" Abbâsî
Soru Açıklaması
19.
`Varka ve Gülşah` adlı mesnevide yer alan minyatürler hangi dönemde hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Anadolu Selçuklu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Hakkımızda
Aof.com.tr öğrenciler tarafından hazırlanan bir oluşumdur. Anadolu Üniversitesi ve diğer üniversiteler ile herhangi bir bağı yoktur.