İslam İnanç Esasları Ara Sınav Soruları

15.02.2018
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
logo
İslam İnanç Esasları
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Haricilerin iman-amel ilişkisi konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İman dil ile ikrar kalp ile tasdik etmek ve bunları yerine getirmektir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi temel olarak dinin karşılandığı kelimelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ahiret
Soru Açıklaması
3.
Muharref din nedir?
Doğru Cevap: "E" İlahi vahye dayanmakla birlikte Allah’tan geldiği şekli koruyamayan dinlerdir.
Soru Açıklaması
4.
İslam’ın diğer dinlerden farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Son, evrensel ve bozulmamış olması
Soru Açıklaması
5.
Akaid’in kelime anlamı nedir?
Doğru Cevap: "D" Gönülden bağlanmak
Soru Açıklaması
6.
İslam dininin özünü oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tevhid inancı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Müphem ve muğlak olması
Soru Açıklaması
8.
İslam dininin davranışlarla ilgili kurallarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Muamelat
Soru Açıklaması
9.
İslam’da Allah’ın varlığını ispat için yapılan tüm faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İsbât-ı vâcib
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübuti sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vahdaniyet
Soru Açıklaması
logo
İslam İnanç Esasları
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
“Allah inancı doğuştan var olan bir özelliktir.” cümlesinde geçen doğuştan var olan özellik tabirini ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fıtrat
Soru Açıklaması
12.
Kabirde sorgu işi ile görevli melekler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Münker-Nekir
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İnsanları Allah’a inanmaya zorlamak
Soru Açıklaması
14.
Tabiat olaylarıyla görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mikail
Soru Açıklaması
15.
Kur’an’da aşağıdaki peygamberlerden hangisine sahifeler verildiğinden açıkça bahsedilir?
Doğru Cevap: "C" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi vahiy şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Soru sormayla vahyetme
Soru Açıklaması
17.
Kutsal kitapların Allah’ın gönderdiği orijinal halini koruyamayıp bozulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tahrif
Soru Açıklaması
18.
Peygamberlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Peygamber istedikleri her zaman ve her koşulda gaybı bilirler.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerin hangisi Kur’an’da peygamberi ifade eden kelimelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Gafur
Soru Açıklaması
20.
İnsanların akıl yürütme gücüne hitap eden ve onları akli kanıtlarla baş başa bırakan gerçeklerden oluşan mucizelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Bilgi mucizesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.