İş Sağlığı ve Güvenliği Ara Sınav Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ndeki meslek hastalıkları listesinde yer almayan veya yükümlülük süresi geçtikten sonra ortaya çıkan bir hastalığın meslek hastalığı sayılması için aşağıdakilerden hangisine başvurulmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
Soru Açıklaması
2.
Bir gazda bulunan su buharı ağırlığının gaz ağırlığına olan oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Spesifik nem
Soru Açıklaması
3.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğe göre, Türkiye'de günlük 8 saatlik bir işte gürültü maruziyet sınır değeri kaç desibeldir?
Doğru Cevap: "D" 87
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalıklarının işveren açısından ortaya çıkan doğrudan maliyetlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" İşçiye veya ailesine ödenen tazminatlar
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi 1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi’nde yer alan düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İş kazası nedeniyle çalışamayan işçiye, çalışamadığı dönemde ücreti ödenmeye devam edecektir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi işçilerin sağlığını korumaya yönelik önlemlerden olan koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında işyeri çevrelerine yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Yeterli ve temiz su sağlanması
Soru Açıklaması
7.
I. Müslüman esnaf ve zanaatkârlardan oluşmaktadır.
II. Mesleki yapılanmanın içinde usta ile kalfa ve çırak arasındaki ilişki mevcuttur.
III. İş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçli bir çalışmadan söz edebilmek mümkün değildir.

Türkiye'deki lonca teşkilatı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi iş kazası nedenlerinden olan insana bağlı nedenler kapsamında tehlikeli davranışlara yol açan psikolojik faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yorgunluk
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin önem kazanmasındaki teknik zorunluluklardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Yaygın olarak kullanılan kimyasalların sayısının gün geçtikçe artması
Soru Açıklaması
10.
Çalışanların sağlık ve güvenlik sorunlarının çözümünde önemli çalışmalar yapan ve ilk iş hekimliği kitabını yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Paracelsus
Soru Açıklaması
11.
Çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Ciddi ve yakın tehlike ile karşılaşıldığında çalışanlar, her zaman doğrudan işverene başvurarak durumun tespitini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep ederler.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın örgüt yapısı içinde bulunan iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu birimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Verimlilik Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisinde işverenin işçiyi koruma ve gözetme borcuna ilişkin özel hukuk niteliği taşıyan düzenlemeler yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Türk Borçlar Kanunu
Soru Açıklaması
14.
İşçi çalıştığı fabrikanın girişinde bağlı olan işverene ait köpeklerden biri tarafından ısırılmıştır.

Yukarıdaki olayla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İşçi isterse Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiil hükümlerine isterse hayvan bulunduranın sorumluluğu hükümlerine dayanarak dava açabilir.
Soru Açıklaması
15.
I. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaması
II. İşçinin, alınmayan önlemler nedeniyle zarara uğraması
III. İşçinin uğradığı zarar ile olay arasında uygun illiyet bağının bulunması

Yukarıdakilerden hangileri Türk Borçlar Kanunu’na göre işverenin hukuki sorumluluğunun koşullarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisinde olağan sebep sorumluluğuna ilişkin düzenleme yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Medeni Kanun
Soru Açıklaması
17.
İşverenin sorumluluğunun Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan yapı malikinin sorumluluğuna dayandırılması durumunda zamanaşımı süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
18.
Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş, uygun donanıma ve yeterli eğitime sahip kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Destek elemanı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer alan işverenin işçiyi gözetme borcuna ilişkin düzenlemelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" İşverenin aylık prim ve hizmet belgesi verme ve prim ödeme yükümlülüğünün olması
Soru Açıklaması
20.
İşverenin risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisinde düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "E" İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!