İnfaz Hukuku Ara Sınav Soruları

06.09.2018
301
A+
A-
logo
İnfaz Hukuku
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
İslam hukukunda temelde aşağıdaki ceza türlerinden hangisi egemendir?
Doğru Cevap: "A" Bedene yönelik cezalar
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Aşağıdakilerden hangisi lehe kanunun uygulanması ilkesinin geçerli olduğu infaz hukuku kurumlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Koşullu salıverme
Soru Açıklaması
3.
Kesinleşmiş mahkûmiyet hükmünde yer alan cezanın infazına başlandıktan sonra, kanunlardaki düzenlemeler uyarınca ceza çekilinceye kadar infaza ara verilmemesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?
Doğru Cevap: "C" İnfazın kesintisizliği
Soru Açıklaması
4.
Cezanın infazının bilinmeyen bir yerde ve bilinmeyen bir yöntemle yapılamaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?
Doğru Cevap: "D" Gizlilikten kaçınma
Soru Açıklaması
5.
Ortaya çıkışı, genç bir hırsızın idam ile cezalandırılması yerine devlet tarafından eğitilmesine ilişkin mahkeme kararına dayanan ve ilk modern hapishane örneklerinden olup; diğer devletlere de örnek teşkil eden hapishane tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Amsterdam hapishaneleri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kesinleşen ilamlara karşı başvurulabilecek kanun yollarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Olağanüstü itiraz
Soru Açıklaması
7.
İlamların infazını izleme ve denetimle yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Cumhuriyet savcısı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kesin hükmün etkilerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Bağlayıcılık
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisinin cezası, infaz kurumuna cuma günü saat 19.00’da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları infaz edilebilir?
Doğru Cevap: "A" Altı ay ve daha az süreli hapis cezasına mahkûm olanların
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi TCK’da yer alan cezalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İdari para cezası
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
İnfaz Hukuku
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Hükümlünün bir alt kültür normu olarak cezaevi yaşamına uyumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Cezaevilileşme
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde gözleme tabi tutulmayacak hükümlülerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Kısa süreli hapis cezasına mahkûm olanlar
Soru Açıklaması
13.
Hükümlünün açlık grevinde bulunması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yalnızca disiplin cezasını gerektiren bir disiplin suçudur.
Soru Açıklaması
14.
Avukatlık mesleğinin icrası kapsamında, avukatın vekâletnamesiz olarak hükümlü ile görüşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" En çok üç kez görüşebilir.
Soru Açıklaması
15.
Hükümlünün infaz kurumundaki numarası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hükümlü defterindeki sıra numarası
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumunda bulundurulabilecek hayvanlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Küçük kafes kuşu
Soru Açıklaması
18.
Hükümlüyle görüşebilecekler dışındaki kişilerin hükümlüyle görüşmesine izin verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyet Başsavcılığı’na
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi hükümlüyü ziyaret edebilecek kişilerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Eşinin amcası
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek hükümlüye ait özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Etnik kökeni
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.