İlk Müslüman Türk Devletleri Ara Sınav Soruları

İlk Müslüman Türk Devletleri
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Emevîlerin son halifesi II. Mervân ile Abbâsîlerin ilk halifesi Seffâh’ın amcası Abdullah b. Ali arasında cereyan eden savaş (750) aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Büyük Zap Suyu Savaşı
Soru Açıklaması
2.
Halife I. Velid zamanında Buhara ve Semerkand ile Ceyhun’un ötesindeki toprakları fethederek bu bölgede İslam hakkimiyetini tesis eden ilk kumandan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kuteybe b. Müslim
Soru Açıklaması
3.
Emevi halifesi Ömer b. Abdülaziz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Emevîlerin Arap milliyetçiliğine dayanan siyasetlerine hız verdi.
Soru Açıklaması
4.
İslamiyet’in Türk toplumları arasında yayılmasında etkili olan Karahanlı kültürüne mensup ünlü mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ahmed Yesevî
Soru Açıklaması
5.
İslamiyet’i kabul ettikten sonra Abdülkerim ismini alan Karahanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Satuk Buğra Han
Soru Açıklaması
6.
Tarîkatu’l-Bulgarî, Fevâidu’l Bulgarî ve Câmiu’l Bulgarî adlı eserlerin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hoca Ahmed Bulgarî
Soru Açıklaması
7.
Tatarların yanı sıra aşağıda adı verilen hangi Türk boyunun kökenleri İdil Bulgarlarına dayanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Çuvaşlar
Soru Açıklaması
8.
922 yılında Abbasî halifesi el-Muktedir Billâh Cafer’in, İdil Bulgarlarının hükümdarı Almış’ın isteği üzerine gönderdiği kalabalık elçi heyeti İdil Bulgar Devleti’ne ulaşmıştır. İdil Bulgar Devleti ile ilgili en önemli kaynak olacak seyahatnameyi kaleme alan ve bu heyet içerisinde bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İbn Fazlan
Soru Açıklaması
9.
Tulunî Devleti’nin kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "C" Ahmed b. Tulun
Soru Açıklaması
10.
İdil Bulgar Devleti’nin Moğol seferlerinin başlangıcına kadar istikrarlı bir şekilde gelişmesinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bulgarların yerleştiği İdil bölgesinin doğal zenginliği ve ulaşım bakımından gerekli tüm imkanlara sahip olması
Soru Açıklaması
11.
Sâmânîlerin meşhur emîri İsmail b. Ahmed (892-907)’in Türk Hakanlığı’ndaki çağdaşı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Oğulcak Kadır Han
Soru Açıklaması
12.
İslam ve Çin medeniyeti arasında bir set oluşturan ve dağılmasıyla Arapların ve Çinlilerin 751 yılında Taraz’ (Talas) da karşı karşıya gelmesinde etkili olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Türgişler
Soru Açıklaması
13.
Türk Hakanlığı devri paraları uzmanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" B. D. Koçnev
Soru Açıklaması
14.
XII. yüzyıla ait aşağıdaki hangi eserde Çiğil padişahına “Tüksîn-i Çiğil” dendiği kaydedilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Mücmelü’t-Tevârîh ve’l-Kısas
Soru Açıklaması
15.
Bugüne kadar yaygın bir şekilde kullanılan “Karahanlılar” sunî adını ilk defa kullanan araştırmacı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Grigorev
Soru Açıklaması
16.
Satuk Tegin’in, İslam hakkında ilk bilgileri ile ilk telkinleri doğrudan aldığı kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ebû Nasr Sâmânî
Soru Açıklaması
17.
1025 yılında yapılan Semerkand Görüşmeleri aşağıdaki hükümdarlardan hangileri arasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kadır Han Yûsuf ve Gazneli Mahmûd
Soru Açıklaması
18.
1018 yılında kalabalık Hıtayların Balasagun’u istila hareketlerini önleyen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Togan Han Ahmed
Soru Açıklaması
19.
Arapça’ya “dihkân” olarak geçmiş kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Köy ağası veya arazi sahibi
Soru Açıklaması
20.
Türk Hakanlığı’nın 992 yılında Mâverâünnehr’i ilk fethinde Sâmânî Emîr Nuh b. Mansur, Selçuk Bey’den yardım istemiştir. Bu teklifi kabul eden Selçuk Bey kimin idaresinde askeri bir birliği Sâmânîlere yardım için göndermiştir?
Doğru Cevap: "B" Arslan Yabgu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!