İktisadi Büyüme Ara Sınav Soruları

10.04.2019
342
A+
A-
logo
İktisadi Büyüme
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Ekonominin fiili hasılası ile mevcut kaynakların tam istihdam edilmesiyle üretilebilecek olan hasıla arasındaki farka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Üretim açığı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik refahın ölçüsü olarak kullanılan göstergelerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Kişibaşına GSMH
Soru Açıklaması
3.
Roma Kulübünün 1972 yılında hazırladığı, nüfus artışı ve ekonomik gelişme azalmadıkça; doğal kaynaklar, içilebilir su ve temiz hava ihtiyacının sağlanamayacağını ileri süren rapor aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Büyümenin Sınırları
Soru Açıklaması
4.
Kültürel kimlik kaybının yaşandığı büyüme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Köksüz büyüme
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, reel gayri safi yurtiçi hasıla hesaplanırken ölçülemeyen faaliyetlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Boş zaman
Soru Açıklaması
6.
Ekonomik büyümenin çevre üzerinde oluşturduğu negatif etkiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ölçek etkisi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir doğal kaynaklardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Toprak
Soru Açıklaması
8.
Rostow'a göre, Çin için kalkış tarihi yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 1952
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir ve yüksek bir büyümeyi sağlayabilmek için gerekli unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Siyasi istikrarsızlık
Soru Açıklaması
10.
Rostow’a göre, bir ülke kalkış döneminin sona ermesinden kaç yıl sonra olgunluk aşamasına ulaşır?
Doğru Cevap: "A" 40
Soru Açıklaması
logo
İktisadi Büyüme
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Harrod Büyüme Modeli'nde "bıçak sırtı denge" kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Dengenin her an bozulabilecek olmasını
Soru Açıklaması
12.
“Nüfusun Prensipleri Üzerine Bir Deneme” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" T. Malthus
Soru Açıklaması
13.
Piyasa ekonomileri için sermaye miktarı artmadığında ve teknolojik gelişme olmadığında büyümenin zaman içinde durağan duruma dönüşeceğini ileri süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ricardo
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Harrod Büyüme Modeli'nin temel unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Tasarruf
Soru Açıklaması
15.
Harrod-Domar Büyüme Modeli’ne yapılan en önemli eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Modelin gelişmiş ülkelerin büyüme deneyimlerini açıklamakta yetersiz kalması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Ricardo’nun Büyüme Teorisi’nin varsayımlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Toplam hasılada azalan verimler yasasının geçerli olduğu
Soru Açıklaması
17.
Büyümenin ulaşabileceği en üst sınır olan, büyüme ve zenginliğin değişmediği durağan durum düzeyine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tam zenginlik aşaması
Soru Açıklaması
18.
Domar Büyüme Modeli’nde yatırımların gelir artırıcı etkisi ekonominin hangi yönüyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Talep
Soru Açıklaması
19.
Harrod Büyüme Modeli'nde nüfus artış oranı %3 ve teknolojik gelişme oranı %2 ise doğal büyüme hızı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
20.
Artı Değer Teorisi’ne göre, yedek sanayi ordusu aşağıdakilerden hangisini engellemektedir?
Doğru Cevap: "E" Ücret oranının yükselmesini
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.