İktisada Giriş 2 Ara Sınav Soruları

17.08.2018
2.088
A+
A-
logo
İktisada Giriş II
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
İstihdam dar anlamda aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Emek
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
İktisadi analizin doğuş yılı aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "B" 1776
Soru Açıklaması
3.
XX. yüzyılın ortalarında temel üretim faktörlerine aşağıdakilerden hangisi eklenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Bilgi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, makro iktisadın ortaya çıkıp gelişmesine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Büyük bunalımın ortaya çıkması
Soru Açıklaması
5.
Makro iktisadın davranışlarını incelediği temel gruplar, aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Hane halkları - firmalar - devlet - dış alem
Soru Açıklaması
6.
Bir ekonomide ne kadar üretim gerçekleştirildiğinin en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gayri safi yurtiçi hasıla
Soru Açıklaması
7.
Gayri safi yurtiçi hasıla, harcama yaklaşımı ile hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "E" Vergiler
Soru Açıklaması
8.
Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan mallara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ara malı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin genel fiyat ortalamasının değişimini yansıtır?
Doğru Cevap: "C" GSYH deflatörü
Soru Açıklaması
10.
Gayri safi yurtiçi hasıla hesabında mükerrer sayım hatası yapmamak için ne yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "E" Yalnız tamamlanmış mal ve hizmetleri hesaba katmak
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
İktisada Giriş II
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Tasarrufun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Toplam gelirin devlet ve hane halkları tarafından harcanmayan kısmıdır.
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ödünleşim
Soru Açıklaması
13.
Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Gelire bağlı tüketim harcamaları
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, bir yatırımın maliyetini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Sermaye mallarının maliyeti + finansal sermayenin maliyeti
Soru Açıklaması
15.
Toplam tüketim harcamalarının, harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Otonom tüketim harcamaları
Soru Açıklaması
16.
Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeniyle potansiyel hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Okun Yasası
Soru Açıklaması
17.
Toplam hasılanın, bu hasılayı üreten sermaye stoku ve işgücüne oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Toplam faktör verimliliği
Soru Açıklaması
18.
Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise bu ülkenin GSYH’sı kaç yıl sonra iki katına çıkar?
Doğru Cevap: "A" 7
Soru Açıklaması
19.
Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Marjinal faktör maliyeti
Soru Açıklaması
20.
Üretimin, bu üretimi yaratan üretim faktörlerine oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Verimlilik
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.