İdari Yargı Ara Sınav Soruları

İdari Yargı
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı sadece kanunda açık düzenleme olan hallerde kullanılabilir.
Soru Açıklaması
2.
Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Herkes, kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.
Soru Açıklaması
3.
Mahkemeler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının eylem ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hukuka uygunluk denetimi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hak ihlali gerçekleştiği takdirde, resen veya talep üzerine harekete geçerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmak
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamındadır?
Doğru Cevap: "A" İdarenin eylem ve işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler
Soru Açıklaması
6.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kaç üyeden oluşur?
Doğru Cevap: "B" 22 asil, 12 yedek
Soru Açıklaması
7.
I. Başbakan
II. İktidar partisi meclis grubu
III. Ana muhalefet partisi meclis grubu
IV. Muhalefet partisi meclis grubu
Yukarıdakilerden hangilerinin Anayasa Mahkemesi’nde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı vardır?
Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması
8.
I. Anayasa
II. Kanun
III. Kanun Hükmünde Kararname
IV. Tüzük
Yukarıdakilerden hangilerinin şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluk denetimi Anayasa Mahkemesi’nce yapılır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
9.
I. TBMM Başkanı
II. Milletvekilleri
III. Danıştay hâkimi
IV. Büyüşehir belediye başkanları
Anayasa Mahkemesi yukarıdakilerden hangilerini görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
10.
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren en geç kaç gün içinde yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Danıştay Genel Kurulu’nda yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Adalet Bakanlığı temsilcisi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisine itiraz, Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılır?
Doğru Cevap: "C" Vergi mahkemesinin tek hâkimle verilen kararlarına
Soru Açıklaması
13.
Danıştay 1. Daire aşağıdaki sıfatlardan hangisi ile görev yapar?
Doğru Cevap: "D" İdari daire
Soru Açıklaması
14.
Bölge idare mahkemeleri toplam kaç hâkimden oluşur?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
15.
Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalarda dava açma süresi, özel kanunlarda başkaca bir süre öngörülmeyen hallerde kararın tebliğini izleyen günden itibaren ne kadardır?
Doğru Cevap: "A" 60 gün
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin yargı işlevine ilişkin işlem veya kararlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Kamu görevlilerinin yargılanmalarına izin verme ya da vermeme
Soru Açıklaması
17.
İdarenin kişi hak ve hürriyetlerine yönelik idari olma niteliğini yitirmiş açık ve haksız eylem ve işlemlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Fiili yol
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Milletvekillerini yüce divan sıfatıyla yargılamak
Soru Açıklaması
19.
I. Hâkim ve savcıların meslekten çıkarma cezaları
II. Hâkim ve savcılara verilen kınama cezaları
III. Hâkim ve savcıların atama ve nakil işlemleri
IV. Hâkim ve savcılara ilişkin aylıktan kesme cezaları
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca verilen yukarıdaki kararlardan hangileri aleyhine dava açılabilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
20.
İdari yargının görev alanını belirlerken hem idarenin kamu hizmeti görmek için hem de kamu gücü kullanarak yaptığı işlem ve eylemleri esas alan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karma ölçüt
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!