Hukukun Temel Kavramları 1 Final Sınav Soruları

Hukukun Temel Kavramları 1
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi hukukun işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Örgütlülük
Soru Açıklaması
2.
Yürürlükteki hukuk kurallarının yorumunun dahi mahkeme önüne getirilmiş olayın karara bağlanmasına yetmeyeceği durumlarda başvurulan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hakimin hukuk yaratması
Soru Açıklaması
3.
Belirli bir toplumda toplumu oluşturan bireylerce genellikle paylaşılan, hukuka ilişkin fikirler, tutumlar, değerler, kanılar ve beklentiler toplamına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hukuk kültürü
Soru Açıklaması
4.
Bir hukuk mahkemesinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?
Doğru Cevap: "D" Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Soru Açıklaması
5.
Kişilik hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tüzel kişilerin kişilik haklarına sahip olmaları mümkün değildir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi devredilemeyen haklardandır?
Doğru Cevap: "D" Dava açma hakkı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan mallar üzerinde kurulan bir mutlak hak değildir?
Doğru Cevap: "B" Menkul işletme tesisatı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi “koruyucu kamu hakları (negatif statü hakları)”ndan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Çalışma hakkı
Soru Açıklaması
9.
Dava görülürken diğer tarafça ileri sürülen veya aleyhe hukuki sonuç doğuracak nitelikteki bir maddi olgunun doğruluğunun beyan edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İkrar
Soru Açıklaması
10.
Hakların kazanılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Maddi olmayan mallar üzerinde hakların aslen kazanılması mümkün değildir.
Soru Açıklaması
11.
Taşınırlar üzerinde mülkiyet hakkının iyiniyetle kazanılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sahibinin elinden rızası dışında çıkan taşınırı açık artırma veya benzer eşyaları satanlardan iyiniyetle edinen kişilere karşı taşınır davası açılamaz.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki hallerden hangisinde hakkın mutlak kaybı söz konusu olur?
Doğru Cevap: "C" Hakkın hak düşürücü sürenin dolması dolayısıyla kaybedilmesi
Soru Açıklaması
13.
Haksız rekabet konusu, Ticaret Hukukunun hangi alanı kapsamında incelenir?
Doğru Cevap: "A" Ticari İşletme Hukuku
Soru Açıklaması
14.
“Medeni Kanun’un başlangıç kısmını oluşturan ilk yedi maddesinde, temel ilkelere yer verilmiştir. Bu ilkeler hukukun hemen her alanında küçük değişikliklerle uygulanmaktadır.”

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, ispat yükü hak iddiasında bulunan kişinin karşı tarafına aittir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi, Şirketler Hukukunda, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlanmamış olan şirkete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kolektif şirket
Soru Açıklaması
16.
Borçlar hukukuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hukuka aykırı fiiller nedeniyle sorumluluğun kaynağını, kural olarak kusursuz sorumluluk halleri oluşturur.
Soru Açıklaması
17.
1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın orijinal metninde öngörülen hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yürütmenin, yürütme içinde de Cumhurbaşkanının yetkilerinin artırıldığı parlamenter sistem
Soru Açıklaması
18.
Kamu hukuku-Özel hukuk ayrımı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Kamu hukuku-Özel hukuk ayrımının kökeni Roma hukukuna kadar götürülebilir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi hizmet yönünden yerel yönetim kuruluşudur?
Doğru Cevap: "E" Üniversite
Soru Açıklaması
20.
Türkiye hukuk sistemi bağlamında Uluslararası hukuk - İç hukuk ilişkileri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!