Hücre Kimyası Ara Sınav Soruları

10.10.2018
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
logo
Hücre Kimyası
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Hücrede oluşan artık maddelerin ve fazla sıvıların depolandığı organel aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Koful
Soru Açıklaması
2.
Ekstrasellüler matriks'den gelen uyarıların hücre içine iletiminden sorumlu olan hücre yüzey reseptörü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İntegrin
Soru Açıklaması
3.
Hücre yapışması, hücre morfolojisi, hücre göçü ve hücre motilitesi gibi birçok olayda etkin bir rolü olan ekstrasellüler matriks proteini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fibronektin
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir Ekstrasellüler matriks proteini değildir?
Doğru Cevap: "C" Histon
Soru Açıklaması
5.
Hücrenin enerji santralı olarak bilinen organel aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mitokondri
Soru Açıklaması
6.
Hücre zarının (membran) akışkanlığını düzenleyen bileşik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kolesterol
Soru Açıklaması
7.
Bir amino asitteki karboksil grubu ile diğer amino asitteki amino grubunun bir su molekülünün ayrılması sonucu bağlanmasıyla oluşan bağ şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Peptit bağı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda bulunan, karaciğer ve kasta yedek enerji kaynağı olarak depo edilen bir polisakkarittir?
Doğru Cevap: "C" Glikojen
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi birbirlerine fosfodiester bağları ile bağlanmış mononükleotit zincirlerinden meydana gelmiş polimerlerdir?
Doğru Cevap: "E" Nükleik asit
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi iyi kolesterol olarak bilinen plazma lipoprotein fraksiyonlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Yüksek dansiteli lipoproteinler (HDL)
Soru Açıklaması
logo
Hücre Kimyası
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi bir heteropolisakkarit değildir?
Doğru Cevap: "C" Selüloz
Soru Açıklaması
12.
Aşağıda verilen inorganik iyonlardan hangisi canlının (hücrenin) yapısını oluşturan biyomoleküllerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kurşun
Soru Açıklaması
13.
Aşağıda verilen biyolojik açıdan önemli monosakkaritlerden hangisi kan şekerini oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Glikoz
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi iyonik bağların özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" İyonlar birbirlerini elektrostatik çekim kuvvetleri ile çekerler.
Soru Açıklaması
15.
Kimyasal bağlar ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İki atom yan yana geldiklerinde elektronlar enerji seviyelerini değiştirir.
Soru Açıklaması
16.
Radyoizotoplarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kararlı izotoplar yapay yollarla radyoaktif hale getirilebilir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi bir kuantum sayısı değildir?
Doğru Cevap: "D" Atomik kuantum sayısı (Z)
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Aufbau ilkesini tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Elektronlar, en düşük enerji seviyelerinde bulunurlar.
Soru Açıklaması
19.
Atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı olan atomlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İzotop
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Van Der Waals Bağlarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Pozitif ve negatif iyonların birbirlerini çekmeleri sonucu oluşur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.