Girişimcilik ve İş Kurma Final Sınav Soruları

25.01.2019
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
Girişimcilik ve İş Kurma
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Ürettiği ürünlerle sahibine kâr, müşterisine katma değer sağlayan girişimcilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik girişimcilik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik süreçlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Eğitim alma, sermaye bulma
Soru Açıklaması
3.
Max Weber’e göre, aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin tüm batı dünyası içindeki genel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İş ve özel hayatın bütünlük içinde olması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme süreci olan bir kavramın uygulanması faaliyetlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Fiziksel ve analitik modelleme
Soru Açıklaması
5.
Uluslararası rekabet gücünün artırılması aşağıdakilerin hangisi ile mümkündür?
Doğru Cevap: "C" Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesiyle
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi franchising sözleşmesine konu olmaz?
Doğru Cevap: "C" Sahiplik
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi franchisor’ın franchisee’yi desteklediği alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Düşük faizli kredi
Soru Açıklaması
8.
Franchisee’nin, franchisor işletmeye yaptığı reklam katkısı genellikle aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Franchisee işletmesi cirosunun %1-2‘si
Soru Açıklaması
9.
Melek yatırımcının fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Başlangıç sermayesini sağlamak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisi franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyet listesinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Patent
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi başarısız işletme girişimlerinin neden olduğu durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Negatif dışsallık yaratması
Soru Açıklaması
12.
Birbiri ile ilgisi olmayan sektörlerde ya da farklı coğrafi bölgelerde iş yapan işletmelerin birleşmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Karma birleşme
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi İcra ve İflas Kanunu'nda sayılan doğrudan iflas hallerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Borçlunun teklif ettiği konkordatonun tasdik olunması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişisel emeğin sermaye olarak getirilebilmesi
Soru Açıklaması
15.
Limited şirketlerin yıllık elde edittikleri kâr üzerinden ödedikleri vergi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kurumlar vergisi
Soru Açıklaması
16.
Ortaklık olmayan küçük bir şahıs işletmesinin tabi olduğu vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Basit usulde gelir vergisine
Soru Açıklaması
17.
Türk Ticaret Kanunu'na göre, aşağıdaki şirketlerden hangileri birleşemez?
Doğru Cevap: "A" Anonim şirket ile kollektif şirket
Soru Açıklaması
18.
Elinde olmayan nedenlerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan dürüst borçluları korumak için kabul edilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Konkordato
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergiye tabi işletmenin kuruluş aşamasında yaptığı işlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İlgili bakanlıktan izin almak için başvuru yapılması
Soru Açıklaması
20.
Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Pazar mekanizmaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.