Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları Ara Sınav Soruları

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Belȃgatin bölümleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Me’ȃnȋ, beyȃn, bedȋ’
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamdan mecazȋ anlama geçişi mahal alakası sağlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Ahmet dersten çıktı.
Soru Açıklaması
3.
İnsan için kullanılan “arslan” sözcüğü delȃletin aşağıdaki hangi bölümüyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Tazammun
Soru Açıklaması
4.
Belȃgatte cümlenin uzunluk ya da kısalığını belirlemek için kullanılan üç ölçüt aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ȋcȃz, itnȃb, müsȃvȃt
Soru Açıklaması
5.
“Kıskançlıktan benzi sarardı.” cümlesindeki delȃletin türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İltizȃm
Soru Açıklaması
6.
“Kayalar dalgalarla pençeleşiyor.” mısra’ındaki sanat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kapalı isti’ȃre
Soru Açıklaması
7.
Şemȋm-i kȃkülün almış nesȋm gülşende Dimiş ki sünbüle sende emȃnet olsun bu Yukarıdaki beyitte altı çizili olan kelime aşağıdaki sanatlardan hangisine örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "B" Tevriye
Soru Açıklaması
8.
Ol mihr ü mȃh-rûyum bir serv-kȃmet ancak Yok yok ne serv-kȃmet ol kad kıyȃmet ancak Yukarıdaki beyitte bulunan anlam sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rücû’
Soru Açıklaması
9.
İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki anlam sanatlarından hangisine örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "D" Tekrȋr
Soru Açıklaması
10.
Fikr-izülfün dilde tȃb-ısûz-ıışkun sȋnede
Nȃrdur külhanda gûyȃ mȃrdur gencȋnede
Yukarıdaki beyitte altı çizili olan kelimeler aşağıdaki hangi sanata örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "E" Leff ü neşr
Soru Açıklaması
11.
Ey çoban bıçaktan keskin sesinle Delinmiş, deşilmiş çaldığın kaval Yukarıdaki beyit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Hüsn-i Ta’lȋl vardır.
Soru Açıklaması
12.
“İnsan dışındaki herhangi bir canlıya, eşyaya ve nesneye insanmış gibi hitap etmek” aşağıdaki hangi belȃgat terimine karşılık gelir?
Doğru Cevap: "A" Tecrȋd
Soru Açıklaması
13.
Aramazdık gece mehtȃbı yüzün parlarken Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken Yukarıdaki beyitte altı çizili kelimeler aşağıdaki hangi sanata örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "E" Tenȃsüb
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinde tam cinas vardır?
Doğru Cevap: "B" Güle nȃz-gülen az
Soru Açıklaması
15.
Şiirde beytin, düzyazıda da bir cümlenin veya ibarenin sonunda yer alan sözcüğü kendisinden önce tekrarlamakla oluşan sanata ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Reddü’l-acüz ale’s-sadr
Soru Açıklaması
16.
“Bir kahhȃrdur ki celȃl-i satvetiyle her mevcûd makhûr…” nesir cümlesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Şibh-i iştikȃk sanatı vardır.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi müvȃzene sanatını örnekler?
Doğru Cevap: "A" Latȋf-kerȋm
Soru Açıklaması
18.
Hem ȃrızun öp hem lebin em vech degüldür Gül sohbeti mülsüz ola mül sohbeti gülsüz Yukarıdaki beytin ikinci mısra’ı aşağıdakilerden hangi sanatı örneklemektedir?
Doğru Cevap: "A" Akis
Soru Açıklaması
19.
Hȃl ü müstakbeli ne olsa gerek Sevmedi, sevmemişdi, sevmeyecek Yukarıdaki beyitin ikinci mısra’ında bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İştikȃk
Soru Açıklaması
20.
Islâhum eylemem te’emmül Kim gül tiken olmaz u tiken gül Yukarıdaki beyit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İ’âde sanatı vardır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!