Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü Final Sınav Soruları

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Fasih kelimelerin birbirleriyle güzel ve etkileyici tarzdaki uyumundan meydana gelen sözdeki akıcılığa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Selâset
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin II. Klâsik dönem temsilcilerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Nâ’ilî
Soru Açıklaması
3.
İslamî dönem Türk Edebiyatının dayandığı ortak kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Klasik dönem Türk şairleri eserlerini, ortak kültür ve geniş bilgi birikiminden yararlanarak yazmışlardır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin I. Klâsik dönem temsilcilerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Ahmed Paşa
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi şiirin son beyti için kullanılan bir terimdir?
Doğru Cevap: "D" Maktâ’
Soru Açıklaması
6.
“Nazım biçimleri” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Nazım biçimleri ile ilgili çözülememiş bir sorun yoktur.
Soru Açıklaması
7.
Şarkı terimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bend sayısı çoktur.
Soru Açıklaması
8.
Kafiye düzeni “aaaaaaA, bbbbbbA, ccccccA, …” şeklinde devam eden nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mütekerrir müsebba’
Soru Açıklaması
9.
Ne irfandır veren ahlâka yükseklik ne vicdandır

Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundadırYukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün
Soru Açıklaması
10.
Mef’ûlü/mefâ’ilün/ fe’ûlün vezninin mef’ûlün/ fâ’ilün/ fe’ûlün şekline dönüşmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sekt-i melîh
Soru Açıklaması
11.
Mısra sonunda fa’lün (- -)’e dönüşen cüz’ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" fe’ilün
Soru Açıklaması
12.
Açık ve kapalı olarak nitelenen hecelerin bir şiirin bütün mısrâ’larında aynı düzen içinde tekrarlanmasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Aruz vezni
Soru Açıklaması
13.
“Mef’ûlü/ fâ’ilâtün / mef’ûlü / fâ’ilâtün” vezninin muzâri bahrine göre taktî’i aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" müstef’ilün/ fe’ûlün/ müstef’ilün/ fe’ûlün
Soru Açıklaması
14.
Aruz vezni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Aruzun Türk şiirine başarıyla uygulanması oldukça kısa bir süre sonunda gerçekleşmiştir.
Soru Açıklaması
15.
Yârin dudağından getirilmiş
Bir katre alevdir bu karanfil

Yukarıdaki beyit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Vezni mef’ûlü/ mefâ’îlü/ fe’ûlün’dür.
Soru Açıklaması
16.
Bu gice leşker-i hâb ile hayli ceng oldı
Fezâ-yı dîde sipâh-ı sirişke teng oldı

Yukarıdaki beytin kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mukayyed kafiye
Soru Açıklaması
17.
“Fe’ûlün/ fe’ûlün/ fe’ûlün/ fe’ûlün” vezni hangi bahirde yer alır?
Doğru Cevap: "C" Mütekârib
Soru Açıklaması
18.
Güller kızarır şerm ile ol gonca gülünce Sünbül ham olur reşk ile kâkül bükülünce Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" mef’ûlü/ mefâ’îlü/ mefâ’îlü/ fe’ûlün
Soru Açıklaması
19.
“Fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilün” vezni hangi bahirde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Remel
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi bir kafiye harfi terimi değildir?
Doğru Cevap: "E" Zeyl
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!