Ekoloji ve Çevre Bilgisi Ara Sınav Soruları

12.10.2018
634
A+
A-
logo
Ekoloji ve Çevre Bilgisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğun yapısını, gelişimini ve değişimini inceleyen ekoloji kolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Populasyon ekolojisi
Soru Açıklaması
2.
İğne yapraklı ağaçlardan oluşan bitki örtüsüne sahip biyom tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tayga
Soru Açıklaması
3.
Canlılarda düzenli olarak ve tekrarlanan şekilde ortaya çıkan olumsuz çevre koşullarında büyüme ve gelişmedeki gecikme durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Diapoz
Soru Açıklaması
4.
Bir canlının veya canlı topluluğunun yaşamını sağlayan ve onu sürekli etkisi altında bulunduran süreçler, enerjiler ve maddesel varlıkların bütünlüğüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Çevre
Soru Açıklaması
5.
Bir saniyede 1 m2 yaprak alanında özümlenen mg olarak CO2 miktarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Fotosentez hızı
Soru Açıklaması
6.
Birim alana düşen ışınların miktarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Işık yoğunluğu
Soru Açıklaması
7.
Soğuğa karşı en fazla duyarlı olan bitki organı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çiçek
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi rüzgârın olumlu etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kurak bölgelerde transprasyonu artırırlar.
Soru Açıklaması
9.
Su alma hızı (mm/h) toprak bünyesine göre en çoktan en aza olacak şekilde aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Kumlu-Tınlı-Killi
Soru Açıklaması
10.
Bir bitkinin su ve besin maddelerinin %80’nini aldığı derinliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Etkili kök derinliği
Soru Açıklaması
logo
Ekoloji ve Çevre Bilgisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Toprak tuzluluğu aşağıdaki bölge topraklarının hangisinde görülür?
Doğru Cevap: "B" Kurak ve yarı kurak bölgelerde
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi toprakta sıcaklığın etkili olduğu faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Toprak erozyonu
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi doruk bitki örtülerinin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Kendi kendilerini yenileme yeteneğine sahiptirler ve enerji yönünden dengededirler.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi mera bitki örtülerinin bozulma sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gübreleme
Soru Açıklaması
15.
Mera bitkilerinin erken ilkbaharda otlatmadan fazla zarar görmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bitkilerin yedek besin maddelerine bağlı olarak büyümesi ve toprakların ıslak olması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi çayır-mera bitkilerinde tohumun çimlenmesi, çiçeklenmenin başlaması, çiçeklenme süresi, gövde uzaması gibi gelişme süreçlerini belirler?
Doğru Cevap: "E" Kırmızı-uzak kırmızı ışınlar
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde mevsimsel sıcaklık değişiminin en düşük düzeyde olduğu coğrafi bölgemizdir?
Doğru Cevap: "A" Karadeniz Bölgesi
Soru Açıklaması
18.
Ülkemizde yıllık yağışı en az olan yöreler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tuz Gölü çevresi ile Iğdır Ovası
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki bölgelerden hangisinde doğal bitki örtüsü yaz kuraklığından dolayı alçak kesimlerde bozkırlardan oluşur?
Doğru Cevap: "D" Orta Anadolu
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Orta Anadolu iklim tipinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ekoloji zeytin yetiştiriciliği için uygundur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.