Adalet Meslek Etiği Ara Sınav Soruları

07.02.2018
380
A+
A-
logo
Adalet Meslek Etiği
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Nesneler ve olgular üzerinde düşünen akıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Teorik akıl
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Aşağıdakilerden hangisi iyinin gerçekleştirilmesiyle ilgili görüşlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Hedonizm
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ahlâk anlamında kullanılan ifadelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Akıl
Soru Açıklaması
4.
Ahlâken değerli görülen bir durumun gerçekleştirilmesi için kişinin sahip olması gereken yetenek, beceri, kapasite ve yeterliliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Fazilet
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi doğru eylem olarak iyi düşüncesinin en önemli örneğidir?
Doğru Cevap: "B" Kant
Soru Açıklaması
6.
Eylemleri yönlendiren akıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pratik akıl
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi insanın akıl sahibi varlık olarak ahlâk yasasına sahip olması gerektiğini söyler?
Doğru Cevap: "E" Kant
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ikinci düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Erdem etiği
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi dördüncü düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Temelcilik
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi birinci düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Ahlâk kurallarıyla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Adalet Meslek Etiği
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Kişinin kendi çıkarına uygun olanı yapması gerektiğini söyleyen etik kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bencillik
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
Aşağıdakilerden hangisi gizemli bir sezgi yeteneği varsayımına dayanır?
Doğru Cevap: "B" Sezgicilik
Soru Açıklaması
13.
Uyulması gereken ahlâk kurallarının varlığını inkâr eden düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hiççilik
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Doğalcılık
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi etik temelli evrensel değerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ticaret
Soru Açıklaması
16.
Bir eylemin ahlâki olmasının temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Korkarak gerçekleştirme
Soru Açıklaması
17.
Kamuya ahlâk kazandırılmasının önemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ahlâka aykırı faaliyetlerin yaygın olduğu ülkelerde bürokratik işlemler yoktur.
Soru Açıklaması
18.
Türk kamu yönetimindeki yolsuzluk ve ahlâka aykırı davranışların nedenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Siyasilerin bürokratik yapı üzerinde etkisi yoktur.
Soru Açıklaması
19.
Kamu görevlisi olmanın verdiği gücü, işkence veya şiddet uygulama gibi eylemlerle kötüye kullanmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Gücün istismar edilmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi toplumun genel çıkarını ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Kamu yararı
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.