Osmanlı Türkçesine Giriş 1 Final Sınav Soruları

17.09.2018
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
logo
Osmanlı Türkçesine Giriş 1
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.

Yukarıdaki yazı türü aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "E" Sülüs
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi yalnız kendisinden önce gelen harflerle bitişir?

Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisinde “ortalama a" ünlüsü yoktur?

Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yapım eki vardır?

Doğru Cevap: "E" E
Soru Açıklaması
5.

Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
6.

Çeviri yazılı metinlerde yazım kuralları ve noktalamanın uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Metindeki mantık zincirini göstermez.
Soru Açıklaması
7.

Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
8.

Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde çekim eki vardır?

Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
10.

Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
logo
Osmanlı Türkçesine Giriş 1
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kâf-i nûnî vardır?

Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Türkçenin olumsuz -sız/-siz ekine karşılık olan Farsça bir ek kullanılmamıştır?

Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
13.

Türkçe ünsüz sistemi ile ilgili aşağıdakİ ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Türkçe kelimelerin sonunda patlamalı ton ünsüz bulunabilir.
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Türkçeleştirilmiş düzensiz bir hece yoktur?

Doğru Cevap: "E" assı
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerin hangisinde büyük ünlü uyumu yoktur?

Doğru Cevap: "D" vefa
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerin hangisinde üç katma harf vardır?

Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
17.

Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
18.

ağıdakilerin hangisinde artık harf vardır?

Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
19.

Doğru Cevap: "B" Farsçadır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.